تهیه طرح:

انجام مطالعه فرصت (Opportunity Study   O.S) / مطالعات امکان سنجی ( Feasibility Study  F.S) / تهیه طرح توجیهی کسب و کار / تهیه مدل بوم کسب و کار  در زمینه های:

  • تولید مواد اولیه (گرانول) مورد استفاده در زمینه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی و کیسه های پلاستیک پایه گیاهی (Bioplastic Compound)
  • تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی ( با تنوع بیش از 60 مدل) (Bioplastic Disposable Tableware)
  • تولید کیسه های پلاستیک تخریب پذیر (Oxo degradable )
  • تولید کیسه های پلاستیک پایه گیاهی (Bioplastic Shopping Bags)
  • تولید محصولات تزریقی زیست تخریب پذیر و یا گیاهی (Biodegradable / Bio based Plastic Products)
  • تولید فیلامنت های بایو (PLA) پرینتر های سه بعدی

This post is also available in: English